Un programa transversal d'Invenció, Creativitat, i Cultura emprendedora per a Centres EducatiusCAST / CAT / ENG / DEU

Què aprendran en les 12 experiències d’aquesta caixa?:

1. How to fall: A aprendre dels errors.
2. Small is big:
A que fins i tot el problema més gran, sempre té un punt feble.
3: Be yourself:
A blindar l’autoestima i estar orgullòs de ser un mateix.
4. My manifestó:
A no olvidar mai els teus propis principis.
5: A new sport:
A donar una volta de torca a allò establert.
6: Take distance:
A agafar distancia per entendre les coses en la seva totalitat.
7: A new instrument:
A relativitzar la importància dels diners.
8: People need you:
A pensar per a qui més ho necessita.
9: Deconstruct:
A entendre com funcionen les coses.
10: Make it simple:
A simplificar.
11: Hack tech:
A que tot és millorable.
12: Light me up:
A simplificar l’ús de la tecnologia.

I…com ho faran?
Cada caixa conté un manual detallat d’instruccions de més de 60 pàgines.

- Les experiències comencen amb l’explicació del concepte, il·lustrat amb vídeos.
- Es presenta als alumnes la forma de pensar d'un inventor famós.
- Cada experiencia té una banda sonora per a realitzar l’experiència: Frank Sinatra, Bach, John Williams, Lady Gaga…
- Mentre sona la música, els alumnes porten a terme l’experiència amb els materials de la caixa.
- Un cop finalitzada, es pot veure el vídeo de cloenda de cada concepte a compte del CEO i fundador del MiBA, Pep Torres.
- Bonus track: Afegim la historia d’un personatge -que no té perquè ser un inventor- que exemplifica el concepte i que recomanem llegir a classe al final de tot.

Aprendre a caure com un paracaidista després de conèixer la historia de l’inventor de l’aspiradora sense bossa: James Dyson, mentre sona Henry Mancini; és una cosa que et trovaràs en aquesta caixa.

 La proposta educativa “La caixa de l’inventor” contribueix al desenvolupament dels objectius generals següents de lʼEducació Secundària Obligatòria i despertar l’esperit emprenedor i actiu com a estil de vida:


- Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que sʼestructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar i resoldre els problemes propis de cada àmbit i prendre decisions.

- Desenvolupar lʼesperit emprenedor i la confiança, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, decidir i assumir responsabilitats

Les dues activitats donen resposta a les àrees de ciències socials, geografia i història i tecnologies.

Seguint lʼesperit integral del sistema educatiu, els continguts i metodologies de les sessions proposades tenen també una relació directa amb el desenvolupament de les competències bàsiques.

© 2013 Stereonoise, S.L Ciutat 7 Local Dret. 08002 Barcelona. Telèfon d'assistència: +34 933 327 930 educa@mibamuseum.com