Un programa transversal d'Invenció, Creativitat, i Cultura emprendedora per a Centres EducatiusCAST / CAT / ENG / DEU

Què aprendran en les 12 experiències d’aquesta caixa?:

1. Small is big: A que fins i tot el problema més gran, sempre té un punt feble.
2. You and the world:
A pensar en els altres.
3. Look forward:
A focalitzar els objectius.
4. Time is now:
A que la gran oportunitat és sempre la que estàs vivint en el present.
5. See the future:
El futur es pot intuir, tenint els ulls ben oberts.
6. A new instrument:
A relativitzar la importància dels diners.
7. Catch ideas:
A caçar les idees al vol.
8. Enigma:
A saber entendre el que necesita el món.
9. Hahaha House:
A utilitzar l’humor per sorprendre.
10. Things that fly:
A que no hi ha res impossible.
11. Hack tech:
A que tot és millorable.
12. Light me up:
A simplificar l’ús de la tecnologia.

I…com ho faran?
Cada caixa conté un manual detallat d’instruccions de més de 60 pàgines.

- Les experiències comencen amb l’explicació del concepte, il·lustrat amb vídeos.
- Es presenta als alumnes la forma de pensar d'un inventor famós.
- Cada experiencia té una banda sonora per a realitzar l’experiència: Frank Sinatra, Bach, John Williams, Lady Gaga…
- Mentre sona la música, els alumnes porten a terme l’experiència amb els materials de la caixa.
- Un cop finalitzada, es pot veure el vídeo de cloenda de cada concepte a compte del CEO i fundador del MiBA, Pep Torres.
- Bonus track: Afegim la historia d’un personatge -que no té perquè ser un inventor- que exemplifica el concepte i que recomanem llegir a classe al final de tot.

Aprendre una sencilla técnica de Jiu Jitsu, on es relativitza el tamany del adversari, mentre sona la sutil música electrónica “Ambient” de Brian Eno, és una cosa que et trovaràs en aquesta caixa.

 “La caixa de l’inventor” en la seva edició de cicle inicial, mitjà i superiori d’educació primària, contribueix al desenvolupament dels objectius generals següents:


- Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits dʼesforç i treball en lʼestudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat.

- Conèixer, valorar i estimar lʼentorn natural, social i cultural, reforçant així la capacitat dʼextrapolar aquests coneixements al món en general.

- Comprendre, a partir de lʼobservació de fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de millora.

- Aplicar, en contextos diversos, els diversos coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.

Totes les activitats donen resposta a les àrees de coneixement del medi natural, social i cultural, lʼàrea de llengües, lʼeducació per al desenvolupament personal i la ciutadania (només a cicle superior) i lʼeducació artística.

Seguint lʼesperit integral del sistema educatiu, els continguts i metodologies de les sessions proposades tenen també una relació directa amb el desenvolupament de les competències bàsiques.

© 2013 Stereonoise, S.L Ciutat 7 Local Dret. 08002 Barcelona. Telèfon d'assistència: +34 933 327 930 educa@mibamuseum.com